Kontakt - Contact

Magnus Brink: +46 768 46 87 45 E-post

Christel Brink +46 738 11 86 16 E-post

Marko Rönnholmen +46 76 763 21 00 E-post

Marcus Jansson +46 70 968 82 84 E-post

Postadress

Business Basecamp/Tangaroa AB, Liljekungsvägen 188, 165 75 Hässelby

Våra kontor

Besök endast efter överenskommelse.

Stockholm City: Mäster Samuelsgatan 60 

Stockholm Väst: Liljekungsvägen 188, Hässelby

Om oss

Business Basecamp drivs av Tangaroa AB, ett familjeföretag som grundades 2007 som ett konsultbolag och har sedan starten fått förtroendet att hjälpa ledare i fler än 100 företag och organisationer. Vi arbetar på ett strukturerat sätt genom att använda beprövade och erkänt effektiva metoder för rådgivning, coaching, strategisk affärsplanering, förändringsledning och utbildning. Vårt oberoende gör att vi alltid står på vår uppdragsgivares sida.

Vid sidan av affärer har friluftsliv alltid varit ett stort intresse och vi har genomfört otaliga äventyr i vildmarken över hela världen. Vi uppmärksammade tidigt vad naturen bidrar med i form av hälsa, kreativitet och kraft att bygga långsiktiga relationer och göra hållbara affärer.

Idag är det allt fler människor som återupptäcker vad naturen betyder för oss människor och friluftstrenden får allt större fäste och slår nya rekord år efter år. Antalet besökare i naturen växer stadigt och flera företag som säljer utrustning har mer än dubblerat sin omsättning de senaste tio åren. Även svenska staten har efter en tid av nedtonat intresse på nytt börjat uppmärksamma naturens betydelse för medborgarna.

Vi började tidigt fundera på hur vi skulle kunna kombinera våra intressen affärer och friluftsliv för att än bättre kunna hjälpa våra uppdragsgivare och ett av våra resultat blev Business Basecamp™ som är en unik mobil konferensanläggning som använder naturen för att skapa kreativa möten. I en annan verksamhet som vi har valt att kalla B4Adventures® inspirerar och hjälper vi människor att förverkliga sina äventyrsdrömmar. Under året kommer vi fortsätta att utveckla våra verksamheter bland annat med ett koncept för hur fler företag ska kunna nå sina mål med hjälp av naturen.

En procent till naturen

Som medlemmar i den internationella organisationen 1% for the Planet, som är en sammanslutning av företag som förstår naturens betydelse, investerar vi 1% av vår omsättning i olika projekt för vår natur. Läs mer här.