Individuell träning

Den individuella träningen fokuserar på personligt ledarskap för utveckling av verksamheter och utgår från dina egna förutsättningar. Du får en egen personprofil och under veckan arbetar vi fram en personlig handlingsplan.

Du får tillgång till de senaste rönen inom change management och genomför övningar för att öka dina kunskaper om vad förändring är och hur det genomförs på ett framgångsrikt sätt.

En del av träningen sker utomhus.

Personligt träningsprogram

  • Personliga ledaregenskaper hos sig själv och andra
  • Effekter av förändring
  • Framgångsrika förändringar – Vilka metoder finns
  • Planering av förändringsarbete inklusive koppling mot strategi
  • Identifiering av påverkan i organisationen och värdering av sannolikhet till framgång
  • Skapande av förankring och mobilisering på bred front
  • Mätning och uppföljning

All träning sker individuellt med någon av våra coacher. Normalt är passen en timma långa och du har tillgång till 10 träningspass under din vecka.

Läs mer och anmäl ditt intresse här.