varför utomhus?

Naturen stärker vår exekutiva uppmärksamhet

Att interaktion med naturen förbättrar vår förmåga att uppmärksamma och utföra svåra uppgifter står klart i undersökning efter undersökning.

2023-12-12

Naturens positiva inflytande har betydelse även med bara korta besök i naturen. Grönytor runt hem och skolor ger bättre kognitiv utveckling hos barn och bättre mental funktion hos vuxna. Forskare har till och med dokumenterat fysiska förändringar i hjärnan med hjälp av MRT-skanning. En studie fann att barn med större tillgång till grönområden hade mer grå substans i hjärnan, vilken är kopplad till avancerat tänkande och bearbetning av information.

I en artikel i Outside Magazine 2023 säger Marc Berman, chef för Environmental Neuroscience Laboratory vid University of Chicago att bevisen för att naturen ökar hjärnans kraft är "extremt stark". Han fortsätter; "Vår interaktion med naturen förbättrar arbetsminnesprestandan och vår exekutiva uppmärksamhetsprestanda”

Exekutiv uppmärksamhet, vilket även är känt som vår verkställandefunktion, är vår förmåga att slutföra tänkande på högre nivå. Det handlar om vår förmåga att planera framåt, arbeta mot mål, väga komplicerade beslut, behålla fokus och hålla kontroll över våra känslor.

Business Basecamp har, sedan 2013, erbjudit ledningsgrupper, styrelser och ägargrupper möjligheten till kreativa och effektiva möten utomhus. Kontakta oss för en diskussion här.

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.