varför utomhus?

Solen är bra för hjärtat

När huden exponeras för solljus sänks blodtrycket, visar en ny vetenskaplig studie.

2014-03-27

Hjärt-och kärlsjukdomar, ofta i samband med högt blodtryck, är en av de stora folksjukdomarna och står för 30 procent av dödsfallen i världen varje år. I Sverige räknar man med att 1,8 miljoner personer lider av högt blodtryck.

Enligt nya rön nyligen publicerade i den vetenskapliga tidskriften Journal of Investigative Dermatology tyder på att man kan sänka blodtrycket bara genom att vistas i solen.

I testet fick 24 friska personer en dos av ultraviolett UVA-ljus motsvarande cirka 30 minuter i naturligt solljus. När huden exponerades för ljuset frisattes kväveoxid som vidgade blodkärlen, vilket ledde till en sänkning av blodtrycket.

Vid sidan av D-­vitamineffekten antog Richard Weller och hans forskarkolleger att metaboliten kväveoxid (NO) bidrog till regleringen av blodtrycket. Kväveoxid är ett kärlvidgande ämne som förekommer rikligt i huden.

Forskarna bakom studien föreslår därför att man nu omvärderar riskerna och fördelarna av solljus i folkhälso­rådgivningen.

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.