varför utomhus?

Svenskar i Naturen

Svenskarnas motiv för att besöka naturen har studerats.

2013-04-18

Resultaten visar att en majoritet känner en personlig längtan efter naturupplevelser.

60 procent vill ut i naturen för att motionera och hålla kroppen i trim. 94 procent upplever att de blir avspända och harmoniska av att vistas där.

Ett besök i naturen upplevs alltså som givande för själen, något som drygt 70 procent uttrycker som att de under vistelsen känner kontakt med tillvarons sammanhang.

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.