varför utomhus?

10 minuter i naturen ger en positiv känsla

Till och med en kort stund i naturen ger dig en positiv sinnesstämning

2013-05-13

I en studie gjord av Hans Gelter, Docent vid Luleå tekniska universitet, ombads 221 vuxna att tyst sitta ner i naturen för sig själva. Efter tio minuters tystnad, fick varje deltagare att skriva ner sina tankar och känslor.

Resultatet visade att 96% av deltagarna uttryckte en positiv känsla av detta möte med naturen. Den vanligaste reflektion handlade om deltagarnas humör, uttryckt genom ord som lugn, avkoppling, stillhet, tystnad, frid, harmoni och uppladdning av batterierna. Nästan lika vanliga var kommentarer kring nya upplevelser som att se, höra, känna och lukta på omgivningen och bli mer medveten om detaljer. En tredje typ av svar uttryckte känslor av tacksamhet, oräddhet, lycka och frihet.

Studien bekräftar, liksom många andra studier, att kontakt med naturen är en entydigt positiv upplevelse. Människor kopplar av och får en positiv sinnesstämning vilket leder till att man utvidgar sina sinnen och återupptäcker detaljer. Tankarna får vandra fritt och vardagliga problem glöms bort.

En kropp och hjärna i balans i kombination med öppna sinnen innebär möjligheter att tänka utanför ramarna och är optimala förutsättningar för utveckling av ditt team och din affärsverksamhet.

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.