varför utomhus?

McKinsey & Co: (Extremly) out of office för kreativitet och effektivitet

McKinsey & Co skriver om hur vetenskapen som påvisar fördelarna att vara utomhus kan användas av företag och andra organisationer

2023-11-29

Den stora konsultfirman McKinsey & Co skriver om den forskning som visar att tid vi spenderar i naturen förbättrar kognitiva funktioner, stärker relationer och är en katalysator för tillväxt för individer och team. I den här artikeln diskuterar man vetenskapen som underbygger detta och pekar på sådant som företag och andra organisationer kan göra för att anställda ska öka sin prestation, anpassningsförmåga och välbefinnande genom tillgång till naturen. Man ger också tips för att säkerställa att dessa fördelar fortsätter att verka långt efter att lägerelden har slocknat.

I Business Basecamp har vi lång erfarenhet av att hjälpa ledningsgrupper, styrelser och ägargrupper att öka kreativiteten och effektiviteten genom att arbeta utomhus. Alla våra upplägg är individuellt anpassade till din organisations behov och förutsättningar. Kontakta oss idag för en diskussion här.

Ikon för Verifierad av gruppen

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.