varför utomhus?

Förmåga att lära sig saker och upptäcka fara

Den amerikanska militären har studerat hur vissa soldater använder sina förmågor att upptäcka vägbomber och andra faror i krigszoner i Afghanistan och Irak.

2013-04-29

"Militära forskare har funnit att två grupper av soldater är särskilt bra på att upptäcka faror: jägare från landsbyggden och de som växte upp i tuffa stadsområden, där det är ofta viktigt att veta vilket gäng som styr vilket kvarter." skriver Tony Perry i Los Angeles Times.

En gemensam faktor verkar vara erfarenhet av liv utanför hemmet och utanför den ”tekniska bubblan”, i en miljö som kräver bättre användning av sinnena. Sergeant Major Todd Burnett, som har tjänstgjort i Irak och Afghanistan, ledde forskningen. Den arton månader långa studien av 800 soldater har funnit att de bästa bombletarna var människor från landsbygden, vana vid jakt. "De verkade helt enkelt lägga märke till saker på ett bättre sätt”. De andra soldaterna, med intresse av Tv-spel, och som tillbringade helgerna i köpcentret, saknade förmågan att se nyanserna som krävs för att upptäcka en dold bomb. Även om de hade perfekt syn, saknade de den speciella förmågan att med en kombination av djupseende, perifert seende, och instinkt upptäcka vad som inte stämde i omgivningen.

Förklaringen kan delvis vara fysiologisk. Australiensiska forskare menar att den oroande ökningen av närsynthet är kopplat till barn och ungdomar som spenderar mindre tid utomhus, där ögonen är fokuserar på längre sträckor. Samma sak gäller hörsel, luktsinne och känslan av var kroppen befinner sig i rummet. I en naturlig miljö ger dessa egenskaper simultant en ökad förmåga att lära sig saker och en bättre förmåga att undvika fara. Det viktigaste är dock kanske att de samlade egenskaperna ger en bättre förmåga att mer fullständigt engagera sig i livet.

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.