varför utomhus?

Naturen ger kraft till förändring

Bland Sveriges invånare finns det en brett förankrad föreställning om att man mår bra av att vara i naturen.

2013-04-23

I en enkätstudie från 2005 om svenskarnas syn på skogen och naturen svarade fyra femtedelar att det är nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. Två femtedelar svarade att det är absolut nödvändigt. Bara fyra procent svarade att naturen saknar betydelse för deras livskvalitet.

Enligt en undersökning ledd av forskare på Institutet för framtidsstudier svarade så många som 94% av de tillfrågade att de blir avspända och harmoniska när de vistas i naturen. 72% tyckte att »vistelse i naturen ger  mig kontakt med tillvarons sammanhang och därför är  jag gärna ute i naturen«. 64% ansåg sig »ha behov av att uppleva något som inte formats av människor«.

Att detta inte är enbart ett svenskt kulturellt fenomen framgår av internationell forskning, till exempel tre amerikanska studier från början av 1990-talet, där människor ombads dra sig till minnes ett tillfälle när de varit särskilt stressade. Omkring två tredjedelar (69, 57 respektive 64%) beskrev då en plats i naturen som gjorde att de kunnat stressa av.

Att många människor uppfattar naturen som en plats där man mår bra och får kraft tycks alltså vara ställt utom allt tvivel.

En kropp och hjärna i balans i kombination med öppna sinnen innebär möjligheter att tänka utanför ramarna och är optimala förutsättningar för utveckling av din affärsverksamhet.

Vart vill du åka?

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.